Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. W dalszej części chcielibyśmy poinformować Państwa, jakie dane osobowe gromadzimy, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie prawa Państwu przysługują.

Odpowiedzialny

DAKO LOG Communication Systems GmbH
Heiner- Fleischmann- Str. 6
74172 Neckarsulm
Telefon: +49 (0) 7132/ 36994-00
E-mail: popov@dakolog.com

Inspektor ochrony danych

Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, ani nie jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Prosimy o przesłanie prośby do osoby odpowiedzialnej.

Rodzaje przetwarzanych danych

* Dane ewidencyjne (nazwa, adres, identyfikator użytkownika, dane do logowania itp.)
* Dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu itp.).
* Dane meta/komunikacyjne/użytkowe (adres IP, system operacyjny itp.).

Podstawa prawna, okres przechowywania, cel przetwarzania – patrz poniżej punkt „Operacje przetwarzania”.

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo dostępu (art. 15 GDPR)

Możesz zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat. W takim przypadku przysługuje Państwu prawo do informacji o tych danych osobowych oraz do środków ochrony danych określonych w art. 15 ust. 1 GDPR.

Prawo do sprostowania (art. 16 DSGVO)

Jeśli przetwarzamy niedokładne dane osobowe na Twój temat, masz prawo zażądać poprawienia tych niedokładnych danych. Ponadto mają Państwo prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 DSGVO)

Pod warunkiem, że jedna z osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 DSGVO obowiązuje, mają Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych osobowych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy jedna z osób, o których mowa w art. 17 ust. 3 GDPR.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 DSGVO)

W zakresie, w jakim jeden z przepisów art. 18 ust. 1 DSGVO, mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 GDPR)

Gdybyśmy musieli zebrać od Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 (e) lub f), przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 DSGVO)

Masz prawo, o ile spełnione są warunki zgodnie z art. 20 par. 1 DSGVO, do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazali w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, oraz mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

Prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie (Art. 7 ust. 3 DSGVO)

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego (art. 77 DSGVO)

Z wszelkimi skargami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zwrócić się również do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Ochrony Danych i Wolności Informacji Badenii-Wirtembergii jest odpowiedzialny DAKO LOG Communication Systems GmbH, Heiner Fleischmann Str. 6, 74172 Neckarsulm, Niemcy.

Dane kontaktowe: Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, Niemcy
Telefon: 0711 / 61 55 41 – 0
Fax: 0711 / 61 55 41 – 15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Zasadniczo jednak mogą Państwo skierować swoją skargę do dowolnego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w szczególności również do organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania lub pracy albo miejsca domniemanego naruszenia.

Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (Art. 13 ust. 2 f), Art. 22 ust. 1, 4 GDPR)

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie (Art. 13 ust. 2 f), Art. 22 ust. 1, 4 DSGVO) nie ma u nas miejsca.

Odwiedź naszą stronę internetową

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową bez rejestracji lub przekazywania nam danych w inny sposób (np. poprzez formularz kontaktowy), przetwarzane są dane osobowe, które są przekazywane w trakcie połączenia pomiędzy Twoim urządzeniem końcowym a naszymi serwerami.

Są to dane, które są technicznie niezbędne do udostępnienia Państwu strony internetowej do przeglądania, zapewniając jednocześnie bezpieczne i stabilne wyświetlanie. Są to następujące informacje, które wynikają z linii pliku dziennika:

* adres protokołu internetowego (adres IP)
* Czas i data odpowiedniego dostępu
* Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)

* Konkretna strona, do której uzyskano dostęp
* Status dostępu / Hypertext Transfer Protocol (http)
* Ilość danych, które zostały przesłane w każdym przypadku
* Strona internetowa, z której nastąpiło wejście na naszą stronę (referrer URL)
* używana przeglądarka internetowa (w tym język i wersja)
*
Zastosowany system operacyjny

(zwanych dalej również meta/danymi komunikacyjnymi)

Podstawą prawną zbierania wymienionych danych jest art. 6 par. lit. f GDPR. Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu bezbłędnego połączenia i komfortowego korzystania z naszej strony internetowej, a także w analizie stabilności i bezpieczeństwa systemu oraz w wykorzystaniu danych do dalszych celów administracyjnych.

Przechowywanie danych/usuwanie danych

W ramach operacji przetwarzania opisanych w naszej polityce prywatności poinformujemy Państwa o odpowiednim okresie przechowywania lub datach usunięcia lub zablokowania danych. Jeśli nie określono wyraźnego okresu przechowywania, dane zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie istnieć cel lub podstawa prawna przechowywania.

Przechowywanie może odbywać się poza zdefiniowanym czasem, jeśli przepisy prawne, którym podlegamy (np. § 147 AO, § 247 HGB) przewidują inny okres przechowywania. Po okresie przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, chyba że dalsze przechowywanie jest wymagane przez nas na podstawie podstawy prawnej. Ponadto przechowywanie poza określonym czasem jest możliwe w przypadku (ewentualnego) sporu prawnego z Państwem lub innego postępowania prawnego.

Cookies

W celu uatrakcyjnienia wizyty na naszej stronie internetowej oraz umożliwienia korzystania z niektórych funkcji, na różnych stronach używamy tzw. plików cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookies są ponownie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie (tzw. trwałe pliki cookies).

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie. Jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Celem przetwarzania jest zatem optymalne korzystanie i funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz świadczenie niezbędnych usług (technicznie niezbędne pliki cookie).

Jeśli przetwarzamy pliki cookie, które nie są technicznie niezbędne, podstawą prawną dla takich plików cookie jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 (2) niemieckiej ustawy o ochronie danych. 1 lit. DSGVO, które uzyskujemy za pośrednictwem naszego tzw. banera cookies.

Operacje przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w ramach następujących operacji:

Formularz kontaktowy/zapytanie telefoniczne lub mailowe

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na naszej stronie internetowej, podane tam dane będą przetwarzane.

Celem przetwarzania jest odpowiedź na Państwa zapytanie oraz wypełnienie wszelkich (przed)umownych zobowiązań. Podstawą prawną jest (dorozumiana) zgoda zgodnie z art. 6 (1) a) DSGVO oraz, w stosownych przypadkach, art. 6 (1) b) DSGVO.

Dane przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub wypełnić (przed)umowne lub prawne zobowiązania.

To samo dotyczy odpowiednio kontaktu telefonicznego i kontaktu za pomocą poczty elektronicznej.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Spółką matką Google Ireland jest firma z siedzibą w USA: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Irlandii lub Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google. Na tej stronie internetowej aktywna jest anonimizacja IP. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Nie można jednak wykluczyć, a nawet jest to prawdopodobne, że Google będzie wykorzystywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej również do własnych celów. Nie mamy wpływu na wykorzystanie Państwa danych przez Google do własnych celów.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.Der Korzystanie z Google Analytics służy do pomiaru zasięgu naszej strony internetowej, a także do retargetingu i innych działań marketingowych. Podstawą prawną jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 par. 1 a) DSGVO oraz art. 49 par. 1 a) GDPR.

Ponieważ w przypadku korzystania z Google Analytics dane osobowe mogą być przekazywane do USA, a spółka macierzysta Google Ireland jest spółką amerykańską, przekazywanie danych do państw trzecich ma miejsce (art. 44ff. DSGVO), a przynajmniej nie można tego wykluczyć. USA jest niebezpiecznym krajem trzecim z punktu widzenia ochrony danych. W przypadku USA nie ma obecnie ani decyzji UE o adekwatności, ani innych odpowiednich zabezpieczeń. Stany Zjednoczone nie mają obecnie poziomu ochrony danych równoważnego z UE, więc Twoje dane osobowe są gorzej chronione i w rezultacie istnieje ryzyko dla Twoich praw i wolności. W szczególności, ze względu na sytuację prawną w USA, nie można wykluczyć, że agencje rządowe mogą uzyskać dostęp do danych przekazywanych do USA lub przetwarzanych/przechowywanych przez amerykańskie firmy. Jedną z takich podstaw prawnych dla władz USA jest sekcja 702 ustawy o nadzorze nad wywiadem zagranicznym („FISA”, ustawa regulująca działalność amerykańskiego wywiadu i kontrwywiadu zagranicznego).

Oprócz tej regulacji prawnej, amerykańskie firmy z sektora telekomunikacyjnego i „zdalnych usług obliczeniowych” (pod tym pojęciem mieszczą się zwłaszcza dostawcy chmur) podlegają tzw. ustawie o chmurze (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act). Jest to wyjaśnienie prawne, że prawa dostępu organów amerykańskich do danych osobowych mają zastosowanie również wtedy, gdy dane te są przetwarzane poza USA, pod warunkiem, że dane te są kontrolowane przez przedsiębiorstwa amerykańskie.

Jeśli władze amerykańskie uzyskają dostęp do Twoich danych na podstawie obecnego stanu prawnego w USA, Ty jako obywatel UE nie masz skutecznej ochrony prawnej. Ryzyko związane z tym przetwarzaniem polega zatem w szczególności na braku egzekwowalnych praw i skutecznych środków zaradczych przeciwko dostępowi i przetwarzaniu danych przez organy USA.

Jeśli udzielasz nam zgody, robisz to z pełną świadomością opisanych właśnie zagrożeń. Państwa zgoda jest wymagana zgodnie z art. 49 par. 1 a) DSGVO jest podstawą prawną przekazania danych do państwa trzeciego.

Statystyki WP

Na naszej stronie używamy wtyczki WordPress „WP Statistics” od dostawcy wp-statistics.com. Hosting odbywa się lokalnie na naszym serwerze. Dzięki tej wtyczce możemy stworzyć proste statystyki dotyczące odwiedzin strony internetowej. Korzystamy z WP Statistics wyłącznie z włączoną funkcją anonimizacji. Nie są tworzone profile użytkowania, ani nie są ustawiane pliki cookie. Statystyki utworzone za pomocą tej wtyczki przechowujemy lokalnie na naszym serwerze; żadne dane nie są przekazywane stronom trzecim.

Newsletter

Możesz zapisać się do naszego newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej. Aby to zrobić, należy wpisać w odpowiednim formularzu swój adres e-mail. Przy rejestracji do newslettera stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Po wpisaniu adresu e-mail otrzymasz wiadomość potwierdzającą. Po kliknięciu w link z wiadomości potwierdzającej, Twój adres e-mail zostanie zapisany w bazie danych naszego newslettera. Twój adres e-mail będzie następnie przetwarzany w celu wysłania Ci naszego newslettera. Newsletter zawiera reklamy i informacje o naszej firmie. Taki jest też cel tego przetwarzania Twoich danych osobowych (Twój adres e-mail). Podstawą prawną tego przetwarzania jest Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera lub cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z wyżej wymienioną osobą odpowiedzialną lub klikając odpowiedni link w naszym e-mailu z newsletterem. W takim przypadku Twój adres e-mail zostanie usunięty z naszej bazy danych newslettera.