Oświadczenie o ochronie danych

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Poniżej chcielibyśmy poinformować Cię o tym, jakie dane osobowe gromadzimy, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie prawa Ci przysługują.

Odpowiedzialny za

DAKO LOG Communication Systems GmbH
Ul. Heiner-Fleischmann-6
D-74172 Neckarsulm
Tel.: +49 (0) 7132/ 91 93 9-110
faks: +49 (0) 7132/ 91 93 9-299
E-mail: popov@dakolog.com

Inspektor ochrony danych

Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych i nie jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Prosimy o przesłanie prośby do osoby odpowiedzialnej.

Rodzaje przetwarzanych danych

* Dane inwentaryzacyjne (imię i nazwisko, adres, rozpoznawanie nas, dane logowania itp.)
* Dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu itp.).
* Dane meta/komunikacyjne/użytkowe (adres IP, system operacyjny itp.).

Podstawa prawna, okres przechowywania, cel przetwarzania patrz poniżej punkt "Operacje przetwarzania".

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo do informacji (art. 15 RODO)

Możesz poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W takim przypadku przysługuje Państwu prawo do informacji o tych danych osobowych oraz do informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 RODO.

Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)

Jeśli przetwarzamy nieprawidłowe dane osobowe o Tobie, masz prawo zażądać korekty tych nieprawidłowych danych. Ponadto masz prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Jeżeli zachodzi jeden z powodów wymienionych w art. 17 ust. 1 RODO, mają Państwo prawo zażądać natychmiastowego usunięcia swoich danych osobowych. Nie ma to zastosowania, jeżeli istnieje jeden z powodów wymienionych w art. 17 ust. 3 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Jeżeli istnieje jeden z warunków wymienionych w art. 18 ust. 1 RODO, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Jeśli spełnione są wymogi art. 20 ust. 1 RODO, masz prawo do otrzymania dotyczących Cię danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz masz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

Prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO)

Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej odwołania, nie ma to wpływu.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Możesz również skontaktować się z organem nadzorczym ds. ochrony danych w przypadku wszelkich skarg dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Odpowiedzialny za DAKO LOG Communication Systems GmbH, Heiner- Fleischmann- Str. 6, 74172 Neckarsulm, jako administrator danych, jest Krajowym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Badenia-Wirtembergia.

Dane kontaktowe: Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart
Telefon: 0711 / 61 55 41 – 0
Faks: 0711 / 61 55 41 – 15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Co do zasady możesz jednak skierować skargę do dowolnego organu nadzorczego ds. ochrony danych, w szczególności również do organu nadzorczego własnego miejsca zamieszkania lub pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 13 ust. 2 lit. f), art. 22 ust. 1, 4 RODO)

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie (art. 13 ust. 2 lit. f), art. 22 ust. 1, 4 RODO) nie odbywa się u nas.

Odwiedzanie naszej strony internetowej

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową bez rejestracji lub w inny sposób przesyłania nam danych (np. za pomocą formularza kontaktowego), przetwarzane będą dane osobowe, które są przesyłane w ramach połączenia między Twoim urządzeniem a naszymi serwerami.

Są to dane, które są technicznie niezbędne do udostępnienia strony internetowej do przeglądania, zapewniając jednocześnie bezpieczne i stabilne wyświetlanie. Są to następujące informacje wynikające z wiersza pliku dziennika:

* Adres protokołu internetowego (adres IP)
* Godzina i data dostępu
* Różnica stref czasowych w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)

* Konkretna strona, do której uzyskano dostęp
* Status dostępu / Hypertext Transfer Protocol (http)
* Ilość przesłanych danych w każdym przypadku
* Strona internetowa, z której uzyskuje się dostęp do naszej strony internetowej (adres URL strony odsyłającej)
* Używana przeglądarka internetowa (w tym język i wersja)
*
Używany system operacyjny

(zwane dalej również danymi meta/komunikacyjnymi)

Podstawą prawną gromadzenia wymienionych danych jest art. 6 lit. f RODO. f Rodo. Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu bezbłędnego nawiązania połączenia i wygodnego korzystania z naszej strony internetowej, a także w analizie stabilności i bezpieczeństwa systemu oraz w wykorzystywaniu danych do dalszych celów administracyjnych.

Przechowywanie danych/usuwanie danych

W ramach przetwarzania opisanego w naszej polityce prywatności poinformujemy Cię o odpowiednim okresie przechowywania lub czasie usunięcia lub zablokowania danych. Jeśli nie zostanie określony wyraźny okres przechowywania, dane zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel lub podstawa prawna przechowywania nie zostanie już podana.

Przechowywanie może mieć miejsce po upływie określonych godzin, jeśli podlegają przepisy prawne, którym podlegamy (np. § 147 AO, § 247 HGB) przewidują inny okres przechowywania. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, chyba że dalsze przechowywanie jest wymagane przez nas na podstawie podstawy prawnej. Ponadto przechowywanie po określonym czasie jest możliwe w przypadku (ewentualnie) sporu z Tobą lub innego postępowania sądowego.

Pliki cookie

Aby uatrakcyjnić Twoją wizytę na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, używamy tak zwanych plików cookie na różnych stronach. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu. Niektóre z używanych przeze mnie plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty (tak zwane trwałe pliki cookie).

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniu plików cookie i indywidualnie decydował o ich założeniach lub wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Celem przetwarzania jest zatem optymalne wykorzystanie i funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz świadczenie niezbędnych usług (technicznie niezbędne pliki cookie).

Jeśli powinniśmy przetwarzać pliki cookie, które nie są technicznie konieczne, podstawą prawną takich plików cookie jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. RODO, które uzyskujemy za pośrednictwem naszego tak zwanego "banera cookie".

Operacje przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w następujących operacjach:

Formularz kontaktowy/zapytanie telefoniczne lub mailowe

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej, dane, które tam wprowadzisz, będą przetwarzane.

Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie i wypełnienie wszelkich zobowiązań (przed)umownych. Podstawą prawną jest (dorozumiana) zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz, w stosownych przypadkach, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane będą przechowywane przez nas tak długo, jak będzie to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub do wypełnienia zobowiązań (przed)umownych lub prawnych.

To samo dotyczy odpowiednio kontaktu telefonicznego i kontaktu przez e-mail.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Spółką macierzystą Google Ireland jest firma z siedzibą w USA: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", które są plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze użytkownika i umożliwiającymi analizę korzystania ze strony internetowej przez odwiedzających witrynę. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w Irlandii lub USA i tam przechowywane. Jeśli anonimizacja IP zostanie aktywowana na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Nie jest jednak wykluczone, a nawet prawdopodobne, że Google wykorzysta również dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do własnych celów. Nie mamy wpływu na wykorzystanie Twoich danych przez Google do własnych celów.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.Korzystanie z Google Analytics służy do pomiaru zasięgu naszej strony internetowej, a także do retargetingu i innych działań marketingowych. Podstawą prawną jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Ponieważ dane osobowe mogą być przekazywane do USA podczas korzystania z Google Analytics, a spółką dominującą Google Ireland jest spółka amerykańska, dane są przekazywane do państw trzecich (art. 44nn. RODO), a przynajmniej nie jest wykluczone. Z punktu widzenia ochrony danych Stany Zjednoczone są niepewnym krajem trzecim. W przypadku Stanów Zjednoczonych nie ma obecnie unijnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony ani innych odpowiednich zabezpieczeń. W Stanach Zjednoczonych nie ma obecnie poziomu ochrony danych równoważnego poziomowi ochrony danych w UE, dlatego Też Twoje dane osobowe są słabo chronione, a zatem stanowią zagrożenie dla Twoich praw i wolności. W szczególności, ze względu na sytuację prawną w USA, nie jest wykluczone, że agencje rządowe mogą mieć dostęp do danych przesyłanych do USA lub przetwarzanych/przechowywanych przez firmy amerykańskie. Taką podstawą prawną dla amerykańskich agencji jest sekcja 702 ustawy o nadzorze wywiadu zagranicznego ("FISA"), niemiecka, taka jak "Ustawa o nadzorze wywiadu zagranicznego", ustawa regulująca amerykański wywiad zagraniczny i kontrwywiad.

Oprócz tej regulacji prawnej, amerykańskie firmy z sektora telekomunikacyjnego i "usługi zdalnego przetwarzania danych" (w szczególności objęci są tym dostawcy usług w chmurze) podlegają tak zwanej "ustawie o chmurze" (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act). Jest to wyjaśnienie prawne, zgodnie z którym prawa dostępu władz USA do danych osobowych mają również zastosowanie, jeśli dane te są przetwarzane poza USA, pod warunkiem, że dane są kontrolowane przez firmy amerykańskie.

Jeśli władze USA uzyskają dostęp do Twoich danych na podstawie obecnej sytuacji prawnej w USA, jako obywatel UE nie masz możliwości skutecznej ochrony prawnej. Ryzyko takiego przetwarzania polega zatem w szczególności na braku egzekwowalnych praw i skutecznych środków zaradczych przeciwko dostępowi i przetwarzaniu przez władze USA.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, robisz to ze świadomością opisanych właśnie zagrożeń. Zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO Twoja zgoda jest podstawą prawną przekazywania danych do państwa trzeciego.

Statystyki WP

Używamy wtyczki WordPress "Statystyki WP" dostawcy wp-statistics.com na naszej stronie. Hosting odbywa się lokalnie na naszym serwerze. Za pomocą tej wtyczki możemy tworzyć proste statystyki dotyczące odwiedzin na stronie. Używamy tylko statystyk WP z aktywowaną funkcją anonimizacji. Profile użytkowania nie są tworzone i nie są ustawiane żadne pliki cookie. Statystyki utworzone za pomocą tej wtyczki przechowujemy lokalnie na naszym serwerze, transmisja danych do osób trzecich nie ma miejsca.

Newsletter

Możesz zapisać się do naszego newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej. Aby to zrobić, musisz podać swój adres e-mail w odpowiednim formularzu. Aby zapisać się do newslettera, stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem po podaniu adresu e-mail. Jeśli klikniesz na link z wiadomości e-mail z potwierdzeniem, Twój adres e-mail zostanie zapisany w naszej bazie danych biuletynu. Twój adres e-mail zostanie następnie przetworzony w celu wysyłania Ci naszego newslettera. Newsletter zawiera reklamy i informacje o naszej firmie. Jest to również cel przetwarzania Twoich danych osobowych (Twój adres e-mail). Podstawą prawną tego przetwarzania jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Rodo. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera. Odwołaj swoją zgodę, kontaktując się z wyżej wymienionym administratorem lub klikając odpowiedni link w naszej wiadomości e-mail z biuletynem. W takim przypadku Twój adres e-mail zostanie usunięty z naszej bazy danych biuletynu.